Astma oskrzelowa jest bardzo często występującą chorobą przewlekłą u dzieci. Bardzo często astma ma swój początek w alergii. Astma to przewlekły proces zapalny dróg oddechowych, który prowadzi do gwałtownych skurczów oskrzeli w wyniku kontaktu z alergenami, zimnym powietrzem czy wysiłkiem fizycznym.

Objawy astmy

Objawem astmy jest gwałtowna duszność, czyli uczucie braku powietrza. Zwykle dziecku chorującemu łatwiej jest nabrać powietrza niż je wypuścić. Jeśli duszność jest nasilona, dziecko może zacząć sinieć. Najczęściej do duszności dochodzi nad ranem lub w nocy, ale może dojść do niej również w ciągu dnia podczas kontaktu z alergenami.

W momencie, gdy dochodzi do zwężenia oskrzeli pojawia się świszczący oddech, taki oddech jest czasem decydujący w rozpoznaniu astmy. Kolejnym objawem astmy jest kaszel, często suchy, męczący. Zdarza się, że to jedyny objaw choroby.

Jak zapobiegać zaostrzeniu się objawów astmy?

Aby zapobiec zaostrzeniu objawów choroby, jaką jest astma należy unikać kontaktów z alergenami, na jakie uczulone jest dziecko, unikać kontaktu dziecka z drażniącymi substancjami np. lakierami czy klejami. Uważać na wysiłek fizyczny, zwiększona czynność oddychania przekłada się na duszności i kaszel. Niedopuszczalne jest przebywanie dziecka z astmą w dymie tytoniowym. Należy również uważać na infekcje, dziecko z astmą przechodzi nawet banalną infekcję dużo ciężej niż rówieśnicy.

Leczenie astmy

Dziecko chore na astmę bierze leki przepisane przez lekarza pulmunologa, musi być pod stałą opieką poradni alergologicznej i pulmunologicznej.

Objawy napadu duszności:

  • męczący, suchy kaszel,
  • świszczący oddech,
  • trudności w mówieniu,
  • sine usta, paznokcie.

W przypadku napadu duszności podaj leki przepisane przez lekarza w razie wystąpienia takiego ataku lub zadzwoń po pogotowie.

Problemy natury emocjonalnej, z którymi boryka się dziecko chore na astmę

Dziecko może mieć poczucie odrzucenia, odizolowania, może mieć niską samoocenę. Może bywać rozdrażnione, czasem zdarzają się wybuchy agresji.

Należy też zwrócić uwagę nauczycielowi w szkole, gdyż silne emocje w szkole, stres, mogą wywołać napad duszności. Nauczyciel musi również zostać przeszkolony, co powinien zrobić w przypadku wystąpienia ataku.

Dziecko chore na astmę może mieć problemy w szkole, spowodowane częstymi nieobecnościami i trudnościami z koncentracją. Zwykle dziecko przez to osiąga gorsze wyniki w nauce, mimo że nierzadko więcej pracuje niż zdrowy rówieśnik.

Źródło: „One są wśród nas”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009