Wiele osób zadaje sobie pytanie, w co najlepiej zainwestować swoje oszczędności? Jedną z takich możliwości bezpiecznych inwestycji jest lokata terminowa, która jest produktem bankowym. Ma ona na celu bezpieczne pomnażanie oszczędności. Decydując się na taką lokatę, zawiera się umowę z bankiem.

Dzięki temu klient danej placówki będzie mógł w niej ulokować swoje oszczędności na określony czas i w zamian za odsetki. Te odsetki związane są z oprocentowaniem lokaty.

Dlaczego warto założyć lokatę terminową?

Jeśli upłynie termin lokaty, to dana placówka ma obowiązek wypłacić klientowi wpłacone przez niego pieniądze. Środki te są wypłacane razem z odsetkami. Pieniądze wpłaca się na lokatę nie po to, żeby na niej jak najwięcej zarobić, ale żeby ochronić je przed inflacją, która oznacza spadek siły nabywczej pieniądza.

Dzięki temu kapitał jest bezpieczny i potem można go wykorzystać na dowolny cel. Można to ująć tak, że dla placówki finansowej lokata terminowa jest taką pożyczką, której się jej udziela. Poprzez to mogą oni obracać tymi pieniędzmi, a klient podczas jej wypłacania otrzyma zysk w formie tych odsetek.

Rodzaje dostępnych lokat

Jak się okazuje lokata lokacie jest nierówna. W związku z tym warto sprawdzić, jakie są dostępne ich rodzaje. Ze względu na sposób oprocentowania lokaty można podzielić na:

  • lokaty o stałym oprocentowaniu, czyli są to lokaty, w których oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres ich trwania;
  • lokaty o zmiennym oprocentowaniu, czyli takie, które mają zmienne oprocentowanie przez cały czas trwania i jest ono zależne od wysokości stopy procentowej.

Jednak to jeszcze nie wszystkie lokaty. Taki ważny podział lokat dotyczy podziału na czas, na jaki je zawarto:

  • krótkoterminowe – od jednego do dwunastu miesięcy;
  • długoterminowe – powyżej dwunastu miesięcy, ale przeważnie nie krócej niż na sześć lat.

Czy lokatę można odnowić?

Lokata terminowa daje wiele możliwości, ponieważ można ją założyć nie tylko na określony czas i oprocentowanie, ale również można ją odnowić albo nie. Odnowa lokaty polega na przedłużeniu jej na taki sam czas trwania.

Jeśli otworzy się lokatę nieodnawialną, to wpłacone pieniądze i odsetki od tej kwoty są przelewane na rachunek klienta albo można je wpłacić gotówką i przeznaczyć na dowolny cel. Natomiast przy lokacie odnawialnej w regulaminie każdej instytucji finansowej musi się znaleźć informacja, jaka będzie wysokość oprocentowania, kiedy lokata terminowa zostanie przedłużone na kolejny okres.

Obecnie oferta różnych instytucji finansowych jest ogromna i można wybierać w wielu propozycjach. Zarówno lokata krótko czy długoterminowa to możliwość ulokowania swoich pieniędzy w bezpiecznym miejscu.

Po określonym czasie można zyskać, a nie stracić. Jednak zanim podpisze się jakąkolwiek umowę, ważne jest dokładne jej przeczytanie, aby potem nie żałować swojej decyzji. Przy lokatach o stałym oprocentowaniu już od razu można obliczyć swój zysk, jaki się będzie miało po określonym czasie.