Metoda EEG biofeedback wykorzystuje specjalistyczne oprzyrządowanie do odzwierciedlania procesów, z których nie zdajemy sobie sprawy, a które możemy nauczyć się kontrolować. Celem treningów jest normalizacja zapisu EEG, trening i usprawnienie pracy mózgu, oraz kształtowanie zdolności samoregulacji.

EEG to profesjonalny trening umysłu, dzięki któremu uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu. Mózg pracuje dzięki temu wydajniej, efektywniej i szybciej. Sygnał EEG pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą formę – animację, grę video, wykres, dźwięk. Podczas treningów możemy oglądać film, słuchać muzyki; dzięki temu możemy obserwować pracę naszego mózgu na ekranie. Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Treningi EEG – biofeedback zwiększają to wykorzystanie nawet do 25 – 30%.

Wskazania do treningu EEG osób dorosłych, to problemy z pamięcią i koncentracją uwagi, problemy z planowaniem i skupieniem, mała odporność na stres, zaburzenia samooceny, zaburzenia lękowe. Treningi przynoszą również efekty w przypadku osób zdrowych, stosowane są wówczas w celu poprawy funkcjonowania umysłu (gdy mamy do czynienia z narażeniem na długotrwały stres, potrzebą długotrwałego skupienia uwagi). Treningi stają się coraz bardziej popularne u kobiet w ciąży, jako bezpieczna metoda redukcji lęku przed porodem.

Wskazaniem do treningu dla dziecizaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, poprawa szybkości uczenia się, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), problemy szkolne, trema, reakcje stresowe, agresja, poprawa wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka). Treningi pozwalają osiągnąć elastyczność umysłu, umożliwiają naukę osiągania stanu relaksacji i czujności. Z treningów mogą korzystać wszyscy, którzy miewają trudności z koncentracją uwagi, skupieniem, nadmierną impulsywnością, mają trudności z wykorzystaniem w pełni potencjału intelektualnego. Treningi idealne są dla osób pracujących pod silną presją, które muszą radzić sobie z silnym stresem i pracować jak najefektywniej, co wymaga umiejętności dobrego zarządzania własną psychofizjologią.

Warto przyjrzeć się metodzie EEG biofeedback, praca nad sobą może być bowiem bardzo przyjemna i całkowicie bezpieczna! A efekty – bardzo zadowalające!

Anna Latała – psycholog, terapeuta biofeedback
www.biofeedback.krakow.pl