Kamica nerkowa, określana także mianem kamicy moczowej, jest przypadłością dotykającą najczęściej mężczyzn. Przez długi czas można nie odczuwać żadnych dolegliwości, ale gdy dojdzie do napadu kolki nerkowej ból jest przeszywający. Jak więc chronić się przed nawrotami choroby?

Jak dochodzi do powstawania kamieni w nerkach?

Kamica nerkowa polega na tworzeniu się kamieni w nerkach lub drogach moczowych, które mogą być różnej wielkości. Choroba rozwija się, gdy w moczu wytrącają się rozpuszczone w nim składniki mineralne i organiczne. Najczęściej występują kamienie szczawianowe, moczanowe i fosforanowe. Zlepiając się ze sobą, tworzą złogi. Niewielkie kamienie mogą zostać wydalone z moczem, ale niestety często zalegają w układzie moczowym i systematycznie się powiększają.

Dlaczego pojawia się ból?

Z rozrastających się w drogach moczowych kamieni można sobie nie zdawać sprawy aż do momentu, gdy dojdzie do napadu kolki nerkowej pod wpływem zmiany położenia kamienia. Gdy kamień przesuwa się do moczowodu, występuje ostry ból, który odczuwa się w okolicy lędźwi. Promieniuje aż do wewnętrznej strony uda, obejmując przy tym brzuch. Bólowi mogą towarzyszyć wymioty, a także krwiomocz, a jego intensywność bywa tak silna, że dochodzi do omdlenia.

Sposoby diagnozowania

W przypadku napadu kolki nerkowej chory powinien błyskawicznie znaleźć się pod opieką lekarską. Badania diagnostyczne umożliwiają potwierdzenie lub wykluczenie kamicy nerkowej. Wykonuje się ogólne badanie moczu i USG, a jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę to także radiologiczne badanie układu moczowego.

Znaczenie diety

Dieta w kamicy nerkowej ma istotne znaczenie i nie jest identyczna dla każdego pacjenta, ponieważ zależy od rodzaju zdiagnozowanej kamicy. Z diety trzeba po prostu wykluczyć produkty zawierające substancje odkładające się później w drogach moczowych. Np. w kamicy moczanowej zaleca się ograniczenie spożycia pokarmu, który powoduje wzrost stężenia kwasu moczowego. W ten sposób można się uchronić przed nawrotami choroby.

Na czym polega leczenie?

Kiedy dochodzi do napadu kolki nerkowej, można podać choremu lek rozkurczowy. Lek zawierający drotawerynę wykazuje działanie przeciwbólowe i może być stosowany także jako środek eliminujący przyczynę bólu, co potwierdza następujący artykuł: www.no-spa.pl/11_article_kamica_nerkowa.html. Istotne jest leczenie pozwalające na udrożnienie dróg moczowych, a więc pozbycie się złogów. Odpowiednie leki ustala lekarz prowadzący. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania. W większości przypadków kamienie nerkowe nie wymagają interwencji chirurgicznej, a przy odpowiedniej diecie nawet stosowanie leków może zostać ograniczone do minimum lub zupełnie wyeliminowane. Kamienie najczęściej zostają wydalone w sposób samoistny. Tylko w rzadkich sytuacjach niezbędna jest pomoc chirurga o specjalizacji urologicznej. Dotyczy to dużych kamieni, którym towarzyszą ciągłe bóle lub inne schorzenia układu moczowego. Podczas leczenia najważniejsze jest picie dużej ilości płynów, aby skutecznie wypłukać zalegające złogi.