Do tej pory z pewnością nie zwracałaś uwagi na swoje okna. Nie drażnił Cię brud, bo go po prostu nie widziałaś. Jednak nareszcie nadeszła upragniona wiosna, a kurz i zabrudzenia po zimie dały się we znaki. Jeśli chcesz się ich pozbyć musisz pomyśleć o gruntownym myciu okien. Od czego najlepiej zacząć? Oczywiście od Tygodnia Czystych Okien. W tym roku przypada on w dniach 19 – 25 marca. Zapoczątkowane przez firmę Leifheit to nietypowe święto na stałe zagościło w naszym kalendarzu.

Chcąc mieć błyszcząco czyste okna, bez smug i ociekająco brudnej wody najlepiej sięgnąć po odkurzacz do szyb Dry & Clean marki Leifheit. Możesz nim pracować w dowolnej pozycji: bez kapania zbiera wodę z szyb nawet z powierzchni poziomych i nad głową. Urządzenie może działać bez przerwy przez 35 minut co starcza na umycie ponad 100m2 powierzchni okna. System zatrzaskowy sprawia, że poręczny odkurzacz można przedłużyć za pomocą drążka. Zapewnia to idealne rozwiązanie do mycia trudno dostępnych miejsc, takich jak: wysokie okna, ogrody zimowe lub okna dachowe.

avans lp

Konkurs!

Zachęcamy wszystkie czytelniczki do udziału w konkursie na naszym profilu na Facebooku – https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej/ , poniżej regulamin.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTALU KOBIETA WIE LEPIEJ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Organizatorem Konkursu jest Grayman Communications z siedzibą w Warszawie 04-563, przy ul. Jana Skrzyneckiego 23/5, zwana dalej „Organizatorem”.
 • 2. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu kobietawielepiej.pl od dnia 05.03.2018r do dnia 12.03.2018r.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki: a. jest pełnoletnia, b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c. nie jest pracownikiem firmy Grayman Communications, d. nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Grayman Communications.
 • 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 • 3. Zwycięzcą Konkursu zostają trzy osoby wyłonione przez jury, zwane Uczestnikami, które w trakcie trwania Konkursu zaprezentują jak myją okna w najbardziej kreatywny sposób. Uczestnicy na dowolnym nośniku – w postaci zdjęcia lub filmu przedstawią swój pomysł.

§ 3 NAGRODY

 • 1. Nagrodą w Konkursie jest odkurzacz do okien marki Leifheit Dry & Clean.
 • 2. Nagrodę w konkursie otrzyma 3 uczestników.
 • 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową która wybierze najbardziej oryginalny, zwariowany film lub zdjęcie jak myje okna w kreatywny sposób. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 • 4. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1 pkt2, za pośrednictwem portalu.
 • 5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator oraz portal kobietawielepiej.pl, którzy równocześnie ponoszą koszt przekazania.
 • 6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 • 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 • 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na podany adres przez uczestnika.
 • 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: i.kok@gray.com.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 • 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 • 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 • 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 • 2. Administratorem danych osobowych jest portal kobietawielepiej.pl
 • 3. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy portalu kobietawielepiej.pl : dorota@kobietawszpilkach.home.pl
 • 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: dorota@kobietawszpilkach.home.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 • 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 • 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 • 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOCOWE

 • 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 • 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 • 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez portal kobietawielepiej.pl w opisie konkursu.