Jeśli myślisz, że Polska to kraj, w którym jedyne świątynie to chrześcijańskie to możesz się bardzo pomylić. W Kruszynianach bowiem znajduje się najstarsza świątynia muzułmańska w Polsce. Ta drewniana budowla z zewnątrz wyglądająca jak wiejski kościółek pochodzi z XVII wieku. Z tą różnicą, że nad kościółkiem górują wieżyczki zwieńczone półksiężycem.

Tatarska spuścizna

Wnętrze meczetu, jak przystało na muzułmańską świątynię, podzielone jest na dwie części (dla mężczyzn i kobiet). W części dla mężczyzn odbywa się nabożeństwo właściwe. W tej części znajduje się także mihrab – wnęka wskazująca kierunek Mekki, a nieopodal, po prawej stronie mihrab znajduje się mimbar – miejsce, z którego wygłaszane są nauki i nabożeństwa.

Na podłodze znajduje się dywan, a na ścianach muhiry czyli ozdobnie wersety wypisane z Koranu. Oczywiście przed wejściem do świątyni tak jak nakazuje zwyczaj należy zdjąć obuwie.

Kruszyniany dzisiaj

>W Kruszynianach żyje obecnie kilka rodzin, potomków polskich Tatarów. Zachowują oni tylko niektóre islamskie tradycje. Dotyczy to głównie uroczystości ślubnych, pogrzebowych oraz uroczystości przy nadawaniu imion niemowlętom.

Najstarszy muzułmański nagrobek pochodzi z 1704 roku i znajduje się na tatarskim cmentarzu w Kruszynianach. Nagrobek zdobią napisy w języku arabskim i polskim.

Źródło: „100 najpiękniejszych miejsc w Polsce” – wydawnictwo Publicat