Santiago de Compostella – miasto w północno-wschodniej Hiszpanii będące jednym z trzech (obok Rzymu i Jerozolimy) najpopularniejszych miejsc, do którego pielgrzymują turyści z całego świata. Santiago de Compostella stało się sławne za sprawą odkrytego tutaj w IX wieku grobu jednego z dwunastu apostołów – Jakuba Starszego.

Nazwa Compostella pochodzi od łacińskiego słowa campus stellae oznaczającego pole gwiazdy. Według legendy to właśnie gwiazda przywiodła Świętego Jakuba do Santiago de Compostella chodź druga wersja mówi, że to pustelnik, prowadzony przez gwiazdę odkrył miejsce pochówku apostoła.

Santiago de Compostella jest zwieńczeniem długiej drogi zwanej drogą św. Jakuba, która mierzy ok 4000 km (Camino de Santiago), Camino de Santiago od tysiąca lat jest jednym z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych w Europie.

Do Santiago de Compostella można trafić jedną z wielu tras pielgrzymkowych, które oznakowane są żółtymi strzałkami oraz muszlą świętego Jakuba.

Niektórzy jednak swoją pielgrzymkę kontynuują aż do Wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, do miejscowości Fisterra.

Cel Camino de Santiago

Pielgrzymowanie z założenia w większości ma charakter przede wszystkim głęboko religijny służący umocnieniu wiary, odpokutowaniu za grzechy. Czasami mający charakter dziękczynny czy błagalny.

Coraz częściej jednak zdarzają się również pielgrzymki w celu odnalezienia swojej drogi życiowej, odnalezienia sensu, bądź chociażby odizolowania się od współczesnych problemów i otoczenia.

Jedno jest pewne, pielgrzymka do Santiago de Compostella może mieć znaczący wpływ na kształtowanie się życia człowieka.

Dowodem na to mogą być również słowa Johanna Wolfganga von Goethe-go, który pisał, że „drogi świętego Jakuba ukształtowały Europę”.

Źródło:
„100 najpiękniejszych miejsc na świecie” – wydawnictwo Publicat
Wikipedia