Sportowy Klub Taekwon-Do An-Do z Pruszcza Gdańskiego jako jedyny klub w województwie pomorskim, podjął wyzwanie pracy z najmłodszymi dziećmi i zorganizował specjalny kurs umiejętności życiowych dla dzieci w wieku 3-6 lat, pod nazwą „TYGRYSY TKD”. Pierwsi adepci, którzy rozpoczęli kurs we wrześniu 2011r, obecnie stoją przed kolejnym egzaminem.

Tygrysy TKD (z języka angielskiego Total Kids Defence – Kompletna samoobrona dla dzieci), to systemowe nauczanie i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz prostych elementów Taekwon-Do, dzieci poznają kluczowe umiejętności życiowe, które mogą któregoś dnia uratować życie im lub ich bliskim.

Program „Tygrysy TKD” to systemowe rozwiązanie nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, opracowane przez naukowców angielskich, przynoszące bardzo pozytywne efekty szkoleniowe, przyjmowane entuzjastycznie przez uczestników i ich rodziców, a instruktorom pozwalające na rozwijanie warsztatu treningowego.

Celem głównym programu jest wyrobienie u dzieci w wieku 3-6 lat przyzwyczajeń, które mogą kiedyś uratować życie im lub ich kolegom, znajomym. A wszystko to w przyjemny, pełen gier, zabaw czy scenek sytuacyjnych sposób.

W trakcie programu dzieci uczą się jak postępować w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Kurs obejmuje 5 podstawowych zakresów tematycznych:

  • jak zachować się, kiedy zaczepia nas nieznajomy,
  • obrona przed przemocą i znęcaniem się,
  • bezpieczeństwo w razie pożaru, w pobliżu wody oraz w ruchu drogowym,
  • praca zespołowa i przywództwo,
  • zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i kondycja fizyczna.

Dzieci opanowują różne techniki pamięciowe, wyrabiają nawyki prowadzące do zdrowego stylu życia. Główne tematy są perfekcyjnie uzupełniane poprzez podstawowe techniki obrony i niezbędne umiejętności motoryczne. Dzieci uczą się także zasad Taekwon-Do: uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga. Na koniec każdego semestru organizowane są egzaminy z przeprowadzonego tematu, technik samoobrony oraz podstawowej wiedzy o Taekwon-Do.

Kurs trwa 18 miesięcy. Poprzez różnorodne formy nagradzania odznaki, naklejki, stemple do książeczki za obecność na zajęciach, dzieci są ciągle motywowane do nauki we wszystkich obszarach programu. Podczas egzaminów zdobywają stopnie szkoleniowe w TKD oraz dyplomy z poszczególnych tematów.

Po zakończeniu kursu „Tygrysy TKD” dzieci posiądą podstawowe umiejętności Taekwon-Do i będą mogły rozpocząć treningi w sekcjach programowych klubu SKT An-DO.

Rodzice pierwszego rocznika Tygrysów dokładnie pamiętają, jak wiele ciężkiej pracy włożyły trenerki w ujarzmieniu słodkich „aniołków” tak, aby dzieci nieświadomie i zupełnie beztrosko pojęły czym jest Taekwon-Do. Ile potu, zmęczenia i zdartych gardeł, żeby przekrzyczeć biegające maluchy. Ale już rok później, start w pomorskich mistrzostwach Taekwon-Do, 5 i 6 latki stojące na podium i odbierające medale! Radość i wzruszenie w oczach rodziców, rozpierająca duma trenerek i szczere, nieco czekoladowe uśmiechy zwycięzców to niezapomniany widok!