W poprzednim artykule zostało wytłumaczone pojęcie koncentracji oraz ogólny zarys problemów i trudności z koncentracją u dzieci.

Wiadomym jest, że taki problem nie rozwiąże się sam, jak również nie da się go pominąć. Koncentrowanie się jest jedną z podstawowych zasad uczenia się, bez tej umiejętności trudno mówić o czytaniu ze zrozumieniem, logicznym myśleniu czy wyciąganiu wniosków.

Jeśli zauważyłaś u swojego dziecka trudności z koncentracją lub nauczyciele ze szkoły zwracali ci uwagę, że dziecko miewa takie problemy, powinnaś ćwiczyć z nim koncentrację w domu.

Istnieje szereg zabaw i ćwiczeń, które bez nadmiernego obciążania pomogą dziecku trenować koncentrację.

Codziennie:

  • Rozmawiaj z dzieckiem. Może wydaje ci się to dziwne, ale zwróć uwagę na szczegóły. Zapytaj dziecko: ile dzieci było w klasie, kto z kim siedział w ławce, z kim się bawił. Przypomnienie sobie wielu szczegółów wymaga od dziecka skupienia i koncentracji! Rozmawiaj z nim podczas jazdy samochodem, spaceru czy kąpieli. Zadawaj wiele pytań, ale sama również opowiadaj o swoim dniu.
  • Zachęć dziecko do pomocy w domu. Układanie czystych sztućców w szufladzie w odpowiednie przegrody, talerzy do szafki czy nakrywanie do stołu wymaga koncentracji i uwagi, by nic nie potłuc.
  • Jeśli dziecko podczas odrabiania lekcji kręci się na krześle, jest rozkojarzone, buja w obłokach – przerwij zajęcie, przestało się koncentrować. Wyjdź z nim na krótki spacer, dziecko się wybiega, pooddycha świeżym powietrzem i z nowymi siłami weźmie się do pracy. Jeżeli zauważyłaś, że dziecko podczas odrabiania lekcji lepiej pracuje jeśli jesteś przy nim – nie zostawiaj go samego. Bądź gdzieś obok, aby zareagować w momencie oderwania się od pracy i pomóż mu na nowo się skoncentrować.
  • Nie krzycz na dziecko, nie ubliżaj, zastanów się co do niego mówisz. Tak kruchą osobowość łatwo urazić, dziecko szybko traci wiarę w siebie. Musisz być dla niego oparciem, opoką. Pamiętaj: wspieraj, ale nie pobłażaj. Bądź przy nim, ale nie wyręczaj.
  • Przed odrabianiem pracy domowej uporządkuj razem z dzieckiem jego biurko. Niech leżą na nim wyłącznie rzeczy potrzebne do pracy. To pomaga w koncentracji.
  • Ćwiczenia możliwe do wydrukowania znajdziesz w internecie. Wiele z nich polega na wyszukiwaniu błędów w tekście, różnego rodzaju zagadkach logicznych, labiryntach. Ważne jest, by ten czas poświęcony ćwiczeniom nie był długi, ale efektywny. Krótkie ćwiczenia wymagają koncentracji, a nie powodują znużenia.

Jeśli mimo zmian w domu i otoczeniu nie zauważysz żadnych zmian, może jest to pora na udanie się do poradni pedagogiczno-psychologicznej celem wstępnej diagnostyki w trudności z koncentracją. Pomoc specjalisty jest nieoceniona, ty poczujesz, że jest ktoś kto cię wspiera i wskazuje drogę, a równocześnie prowadzi twoje dziecko.