Społeczeństwo obywatelskie, które od przełomu 1989/90 roku wciąż w naszym kraju kształtuje się, dojrzewa, zaczyna doceniać siłę organizowania się i współpracy na rzecz dobra wszystkich mieszkańców kraju. Jednym ze sposobów wspólnej działalności jest zrzeszanie się w fundacjach oraz pomoc osobom potrzebującym, zarówno gdy chodzi o ich trudną sytuację materialną, jak i zbieranie pieniędzy na leczenie, rehabilitację czy naukę. Dlatego też, dzięki zmianom w prawie, od 1 stycznia 2004 roku powstawać mogą w naszym kraju organizacje pożytku publicznego.

Szerokie spektrum działania

Organizacje pozarządowe oparte w dużej mierze na pracy wolontariuszy, powstają głównie po to, by rozwiązywać konkretne problemy społeczne, a także by realizować ciekawe projekty sportowe, edukacyjne czy kulturalne. Aby dobrze spełniały swoje zadanie muszą cieszyć się zaufaniem społecznym, przedstawiać jawnie stan swoich finansów, dokładnie informować o podjętych działaniach pomocowych. Jednocześnie mają prawo do bezpłatnego reklamowania się mediach oraz organizowania zbiórek. Mają także możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne.

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z możliwości przekazania części swojego podatku, a organizacje w ten sposób zwiększają swoje możliwości niesienia pomocy. Prężnie działająca organizacja pożytku publicznego organizuje pomoc dla podopiecznych fundacji także w formie koncertów, zbiórek, festiwali, powołuje się na znane osobistości, może wydawać książki, kalendarze, płyty sprzedawane jako cegiełki.

Radiowa fundacja dla szpitali i chorych maluchów

Jedną z prężnych organizacji pożytku publicznego jest Fundacja Radia Zet, której działaczami są między innymi znani dziennikarze. To oni, “dając twarz” działaniom fundacji przyczyniają się do jej sukcesów i uprawomocniają jej działania. Fundacja skupia się przede wszystkim na pomocy chorym dzieciom, wspierając materialnie szpitale, jak i bezpośrednio opłacając ratujące życie zabiegi czy ćwiczenia rehabilitacyjne. Tylko w 2013 roku na pomoc przekazano prawie 7 milionów złotych, a to nie pierwszy rok działania fundacji, która liczy na to, że podsumowanie obecnie kończącego się roku zaskoczy jeszcze bardziej pozytywnie.