z założenia pełnią rolę edukacyjną i wspierają rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych. Jednakże w praktyce edukacja szkolna nie zawsze spełnia oczekiwania uczniów oraz ich opiekunów. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne.

Kwestią bezsporną jest fakt, iż do szkoły uczęszczają dzieci o różnych zdolnościach, temperamentach i poziomie inteligencji. Rolą nauczyciela jest znalezienie skutecznego sposobu na nauczanie każdej tej indywidualnej jednostki. Jednakże tak jak różni są uczniowie, tak różni bywają nauczyciele, a system pracy w szkole niekiedy utrudnia im pracę.

Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, uczniowie są wtłoczeni w klasy i jako całość grupy bywają postrzegani. Jednostki słabsze, posiadające trudności z koncentracją uwagi, czy też nadpobudliwe, nie zawsze dotrzymują tempa nauczycielowi. Znajdą się wśród nich także dyslektycy, którzy wolniej piszą i czytają oraz uczniowie ze zdiagnozowanym ADHD. W takich sytuacjach warto zastanowić się, czy może korepetycje nie byłyby dobrym rozwiązaniem. W ich trakcie dziecko ma szansę nadrobić braki w nauce, powstałe w wyniku niezrozumienia przez niego tematu lekcji.

ww

Warto pamiętać, iż współczesne klasy są bardzo liczne. W niektórych szkołach powstaje tylko jedna klasa z danego rocznika ze względu na niż demograficzny. Wiąże się to z tym, iż powstanie dwóch oddziałów byłoby niemożliwe. Nie ma się zatem co dziwić, że nauczyciele nie są w stanie poświęcić wystarczającej uwagi każdemu dziecku. Natomiast korepetycje to praca indywidualna.

Najprostszym sposobem zweryfikowania wiedzy uczniów są liczne kartkówki oraz sprawdziany. Aby móc im sprostać dziecko musi być stale przygotowane do lekcji. Niestety rodzice ze względu na obowiązki domowe oraz pracę zawodową, nie są w stanie pomóc dziecku w nauce. Wtedy korepetycje wydają się być bardzo pomocne.

Dzieje się tak szczególnie kwestii nauki przedmiotów, których rodzice za młodu nie mięli okazji opanować, jak chociażby języki obce. Wówczas korepetycje, prowadzone przez kompetentną osobę mogą znakomicie wyjaśnić dziecku zagadnienie. Zwłaszcza, że korepetytorzy są szybko i łatwo dostępni na przykład poprzez www.korepetycje24.com i częstokroć bywają to osoby wykwalifikowane jak nauczyciele, studenci.