Postępowanie rozwodowe generuje nie tylko prawne konsekwencje, jest też przyczyną stresu i wymaga nakładów finansowych. Rozwód to często czasochłonny proces, w którym trzeba wykazać się wiedzą dotyczącą wymogów formalnych, procedur i zagadnień prawnych. Czy i kiedy warto zdecydować się na usługi adwokata rozwodowego?

Dlaczego warto korzystać z usług adwokata podczas rozwodu?

Wnosząc o rozwód zależy nam na jak najszybszym zakończeniu pewnego etapu życia. Chcąc przebrnąć sprawnie przez postępowanie rozwodowe, należy złożyć w sądzie pozew, w którym nie będzie brakowało wymogów formalnych. Samodzielnie napisany często nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, sąd w takiej sytuacji wzywa powoda do uzupełnienia braków, co przedłuża wstępny etap o kilka tygodni.

Korzystając z usług adwokata zyskujemy gwarancję, iż złożony w sądzie pozew, wraz z załącznikami, spełnia wszystkie wymagane procedurą elementy, co bezpośrednio przekłada się na krótszy czas oczekiwania na pierwszą rozprawę. Ustanowienie pełnomocnictwa, w postępowaniu rozwodowym, jest niezwykle wygodne, ponieważ dzięki roli adwokata zyskujemy cenny czas i unikamy niepotrzebnej konfrontacji ze stroną przeciwną.

Rolą adwokata, który jest naszym pełnomocnikiem jest stawiennictwo na rozprawach sądowych, składanie wniosków dowodowych, udział w przesłuchaniach świadków. Sprawa przed sądem może zakończyć się w dwojaki sposób, bez i z orzekaniem o winie, jednego lub obojga małżonków. Zdecydowana większość rozwodów kończy się bez orzeczenia o winie, takie postępowanie kończy się zazwyczaj po jednej rozprawie. Adwokat rozwodowy może być potrzebny zwłaszcza podczas rozwodu z orzeczeniem o winie (adwokatrodzinny.wroclaw.pl), ponieważ jest to sprawa bardziej skomplikowana, wymagająca merytorycznego przygotowania.

W czym może pomóc adwokat rozwodowy w postępowaniu z orzeczeniem o winie?

W czasie postępowania o rozwód z orzeczeniem o winie sąd poddaje żmudnej analizie wszystkie zgromadzone dowody, które mają potwierdzić winę jednego lub obojga małżonków. Waga prawnych konsekwencji końcowego postanowienia sądu jak np. ustanowienie alimentów, sprawowanie opieki na dziećmi przemawia za korzystaniem z usług doświadczonego adwokata.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu mamy szansę uzyskać orzeczenie, w którym zapadną korzystne dla nas decyzje dotyczące sposobu korzystania z mieszkania, kiedy nadal mieszkamy wspólnie i pomyślny podział wspólnego majątku. Postępowanie przed sądem, analiza dotychczasowego, wspólnego życia, niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny, dlatego podczas rozwodu niezwykle istotne jest psychiczne wsparcie adwokata i brak jego moralnej oceny naszych postępowań.

Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie?

Na koszty rozwodu z orzekaniem o winie wpływa opłata sądowa w wysokości 600 zł, która jest stała, niezależnie od rodzaju pozwu rozwodowego. Koszty związane z reprezentacją przez adwokata są uzależnione od stopnia zawiłości sprawy, ilości rozpraw, złożonych wniosków dowodowych. Musimy mieć na względzie również opłaty dotyczące eksmisji jednego z małżonków, opinii rzeczoznawców.