Badania USG prowadzone są obecnie bardzo często. Dzięki nim lekarz może łatwo sprawdzić stan różnych narządów wewnętrznych człowieka, a tym samym postawić diagnozę dokładnie i szybko.

Badanie ultrasonograficzne nie jest bolesne i inwazyjne i nie wymaga w większości przypadków żadnych przygotowań ze strony pacjenta.

Ultradźwięki, ponieważ to właśnie na nich bazuje badanie USG, stosowane są już od lat w diagnostyce medycznej. Dzisiaj ultrasonografy możemy znaleźć już w każdym dobrze wyposażonym gabinecie lekarskim, a badanie nie jest związane z wysokimi kosztami. To powoduje, że USG wykonuje się bardzo często zarówno w celach diagnostycznych, jak i profilaktycznych, aby w porę wykryć zmiany niedające jeszcze żadnych objawów.

Zasada działania USG

Aparaty ultrasonograficzne składają się w uproszczeniu z dwóch elementów – to emiter oraz odbiornik fali ultradźwiękowej. Emiter powoduje emisję fal o danej częstotliwości, które kierowane są w stronę danego narządu. Fale rozchodzą się we wnętrzu ciała i odbijają się od granic narządu, a następnie powracają do odbiornika.

Metoda ta polega na różnicach w odbiciu ultradźwięków przez różnego rodzaju tkanki. Wobec tego w inny sposób widoczny będzie narząd zdrowy, w inny chory. Ważne jest przy tym określenie odpowiedniej częstotliwości ultradźwięków w zależności od badanych narządów.

Nowoczesne ultrasonografy są bardzo dokładnymi urządzeniami i dzięki nim możliwe jest wykrycie nawet bardzo małych zmian rzędu dziesiątek milimetra. Mają też swoje minusy. Przede wszystkim nie ma możliwości badania położonych głębiej tkanek, a także obraz zamazuje się w przypadku narządów wypełnionych gazem, na przykład dla jelit, płuc, a także dla kości.

Różne badania – różne głowice

Do badań USG wykorzystuje się specjalne głowice, które mają różne kształty. Do wyboru są głowice liniowe, sektorowe oraz convex. Dobiera się je zależnie od tego, jaki narząd ma być badany. Przed rozpoczęciem diagnostyki głowice oraz ciało pacjenta w miejscu badania smarowane są specjalnym żelem.