Metodologia programu SOCATOTS została opracowana zarówno na podstawie brazylijskiego footbolu, jak również w oparciu o brytyjskie normy dotyczące rozwoju od urodzenia do 5 roku życia, według których dzieci w tym wieku muszą rozwijać się w wielu płaszczyznach. Dlatego też SOCATOTS jest programem ogólnorozwojowym wzbogaconym elementami piłki nożnej dla dziewczynek i chłopców w wieku od 6. miesiąca do 5. roku życia.

Jaki jest cel programu SOCATOTS?

Podstawowym celem SOCATOTS jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju sprawności fizycznej w zakresie układu mięśniowego i kostnego. Efektem ćwiczeń SOCATOTS jest ogólna sprawność ruchowa dziecka oraz nabycie przez malucha podstawowych umiejętności piłkarskich.

SOCATOTS to wielopłaszczyznowe ćwiczenie umysłu dzieci za sprawą rozmaitych zajęć, jak choćby rymowanki, rozpoznawanie kolorów, zapoznanie dzieci z literami, cyframi oraz częściami ciała. Oprócz pobudzania świadomości przestrzennej, rozwijane są: samodyscyplina, wytrwałość, koncentracja, pamięć i ogólne zdolności poznawcze.

Za sprawą wierszyków, piosenek i prostego matematycznego języka trenowane są umiejętności słuchania, myślenia abstrakcyjnego, a także wzbogacane jest słownictwo. Dzieci uczą się trudnej sztuki podejmowania samodzielnych decyzji, a dzięki uczestnictwu rodziców budują poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.

Poprzez świetną zabawę, w której uczą się także czytać i słuchać, dzieci wyrabiają zdolności motoryczne, gibkość oraz poprawiają koordynację.

Niezbędne jest aktywne zaangażowanie rodzica w zajęcia

W zajęciach niezbędne jest aktywne zaangażowanie rodzica. Czynny udział rodzica polega na asyście, czyli na pomocy dziecku w wykonywaniu ćwiczeń oraz wspieraniu duchowym dziecka – nagradzaniu lub motywowaniu.

Dziecko czuje się pewniej przy rodzicu i chętniej wykonuje poszczególne ćwiczenia. Uświadamiamy rodzicom, że są najlepszymi, osobistymi trenerami swojego dziecka, ponieważ to oni czuwają nad prawidłowym wykonaniem ćwiczenia.

Czynne zaangażowanie rodzica w zajęcia buduje głębszą więź między dzieckiem i rodzicem, co z pewnością pozytywnie wpływa na relacje dziecka z rodzicem.

Przebieg zajęć SOCATOTS

Przebieg zajęć SOCATOTS odpowiada profesjonalnemu treningowi sportowemu – każdy trening SOCATOTS niezależnie od grupy wiekowej rozpoczyna się rozgrzewką, w której występują elementy rozgrzewania i rozciągania. W części głównej uczymy dzieci m.in. operowania sześcioma częściami stopy tj. palcami, podeszwą, wewnętrzną i zewnętrzną częścią, podbiciem oraz piętą. Każdy trening SOCATOTS, tak jak w profesjonalnym treningu, kończy się elementami wyciszającymi i rozciągającymi.

Skonstruowany w ten sposób przebieg zajęć przyzwyczaja dzieci do prawidłowego sposobu uprawiania dyscyplin sportowych. Wyróżniające w zajęciach SOCATOTS jest to również to, że nie ma tutaj rywalizacji i ciężkich treningów, ale za to jest świetna zabawa za pomocą różnych, kolorowych i specjalnie zaprojektowanych dla dzieci przyrządów.

Tekst: Maciej Dragosz
www.socatots.pl/gdansk
www.socatots.pl/pruszcz-gdanski