W życiu wielu rodzin przychodzi czas, w którym należy zapewnić odpowiednią opiekę bliskim seniorom – rodzicom czy dziadkom. Opieka nad osobami starszymi jest trudnym i wymagającym zadaniem, dlatego w jej zorganizowaniu pomogą wyspecjalizowane w tym zakresie osoby oraz instytucje.

Z tekstu dowiesz się:

  • w jakich sytuacjach rozważyć zorganizowanie opieki dla seniora,
  • kiedy seniorowi może pomóc opiekunka, a kiedy pielęgniarka,
  • jaki zakres usług świadczą zakłady opiekuńcze i domy opieki.

Na początek warto uświadomić sobie, że szukanie profesjonalnej pomocy do opieki nad starszymi osobami wcale nie jest powodem do wstydu. W naszym kraju wciąż pokutuje przekonanie, że rodzicami lub dziadkami w okresie ich starości powinny zająć się dzieci lub wnuki. Zatrudnienie opiekunki czy oddanie seniora do domu opieki bywa postrzegane jako wyraz nieczułości czy egoizmu.

Są to jednak bardzo szkodliwe i krzywdzące mity. Po pierwsze – dzieci i wnuki muszą pracować, by utrzymać siebie i swoich bliskich. Po drugie – często całodobowa opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle czy będącymi w terminalnych stadiach chorób nowotworowych wymaga fachowej wiedzy medycznej, pielęgniarskiej czy fizjoterapeutycznej, której przeciętny człowiek po prostu nie posiada. Po trzecie – coraz więcej seniorów chętnie korzysta z pomocy oferowanej przez zewnętrzne opiekunkiczy instytucje, aby odciążyć nieco w obowiązkach swoich bliskich.

Opieka nad osobami starszymi – pielęgniarka czy opiekunka?

Jedną z najpopularniejszych form opieki nad osobami starszymi jest opieka domowa, czyli – jak sama nazwa wskazuje – pełniona w domu seniora. W zależności od potrzeb seniora i jego bliskich może być prowadzona przez kilka-kilkanaście godzin dziennie lub całodobowo przez pielęgniarkę lub opiekunkę.

  • Pielęgniarka – we współpracy z lekarzem POZ sprawuje tzw. pielęgniarską opiekę długoterminową, finansowaną przez NFZ. Mogą nią zostać objęci seniorzy, którzy są przewlekle i obłożnie chorzy, ale nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, np. w szpitalu. Taka opieka jest udzielana na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel. Pielęgniarka zajmuje się wówczas np. robieniem zastrzyków, podawaniem kroplówek, cewnikowaniem, wymianą worków stomijnych, pielęgnacją odleżyn, dawkowaniem przepisanych przez lekarza leków itp.
  • Opiekunka osób starszych – może pomagać seniorowi w wykonywaniu codziennych czynności, wykonywać proste zabiegi pielęgniarskie (oczywiście w zależności od posiadanych kompetencji), organizować transport do lekarza, kontrolować stan zdrowia itp. Jeśli jest taka potrzeba, opiekunka osób starszych może towarzyszyć seniorowi całodobowo albo przez kilka godzin dziennie, kiedy pozostali domownicy są w szkole lub w pracy. Warto jednak pamiętać, że w większości przypadków są to usługi prywatne, za które trzeba płacić z własnej kieszeni.

A może dom opieki?

O pomoc w zorganizowaniu opieki nad bliskim nam seniorem można zgłosić się również do odpowiedniej instytucji: domu opieki społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego lub publicznego domu opieki. Są to instytucje finansowane z budżetu państwa lub samorządów. Umieszczenie tam seniora wymaga jednak dopełnienia mnóstwa formalności. Zazwyczaj placówki tego typu bywają także przepełnione, więc o wolne miejsce jest dość trudno. Z tego względu coraz popularniejsze stają się prywatne domy opieki, w których seniorzy w doskonałych warunkach, pod kontrolą wykwalifikowanego personelu i w towarzystwie rówieśników spędzają jesień życia.

Prywatne domy opieki – takie jak zlokalizowana w Warszawie Willa Łucja – oferują seniorom i ich rodzinom wiele form pomocy. Jeśli osoba starsza cieszy się ogólnie dobrym stanem zdrowia i jest w miarę samodzielna, ale potrzebuje opieki np. pod nieobecność rodziny, można się zdecydować na pobyt dzienny. W tym czasie senior korzysta m.in. z rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz spożywa posiłki. Jeżeli osoba starsza nie może lub nie chce przebywać w domu i potrzebuje pomocy przy codziennym funkcjonowaniu, dobrze jest zdecydować się na pobyty stałe.

Inną formą opieki nad osobami starszymi są tzw. turnusy rehabilitacyjne. Senior przebywa w domu opieki przez około 2 tygodnie. W tym czasie przechodzi intensywną rehabilitację, np. ortopedyczną, a rodzina może wówczas ze spokojem wyjechać na urlop czy w podróż służbową.

Form opieki nad osobami starszymi jest naprawdę wiele. Seniorzy i ich rodziny mogą bez problemu wybrać tę najlepiej dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Zobacz, jak prawidłowo zadbać o osoby starsze.