Już dziś, 10 czerwca startuje kampania prasowo-internetowa „Kobiece zdrowie w centrum uwagi”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions. Projekt powstał przy wsparciu merytorycznym wielu cenionych ekspertów, organizacji oraz fundacji. Kampania „Kobiece Zdrowie w centrum uwagi” jest ważnym medium za pomocą, którego podsumowujemy stan obecny, sukcesy i najpilniejsze problemy oraz wskazujemy jakie są najlepsze rozwiązania, które pozwalają na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób, które dotyczą kobiet.
Polecamy Wam tę edukacyjną lekturę, gdyż przedstawiliśmy w niej wiele inspirujących i rzetelnych materiałów. Publikacja ukazuje się już dziś wraz z dziennikiem Gazeta Wyborcza, natomiast wszystkie materiały będą sukcesywnie dostępne na portalu wydawnictwa www.dbajozdrowie.info.

Na okładce tytułu wystąpił prof. Lubomir Bodnar z Centrum Onkologii w Olsztynie. W swoim materiale wspólnie z dr Małgorzatą Stawicką-Niełacną przedstawili temat raka jajnika u pacjentek z mutacją w genie BRCA. Poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące istoty diagnozowania mutacji w genie BRCA1/BRCA2, kwalifikacji do bezpłatnego badania mutacji w genach BRCA1/BRCA2 oraz optymalnego schematu leczenia. „Biorąc pod uwagę częstość występowania mutacji w genach BRCA, postęp w leczeniu raka jajnika oraz możliwości opieki nad zdrowymi nosicielkami, konieczna jest diagnostyka mutacji optymalnie w momencie rozpoznania choroby” – podkreśla dr Stawicka-Niełacna.

W artykule wprowadzającym dr Grażyna Cholewińska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ukazał znaczenie badań pod kątem nosicielstwa wirusa HIV u kobiet w ciąży. „Jeśli u kobiety w ciąży wykryje się zakażenie to należy jej podać tak zwaną profilaktykę okołoporodową” – apeluje dr Cholewińska.

Jednym z istotnych tematów projektu jest temat leczenia zaawansowanego raka piersi. Dr Tomasz Ciszewski z Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu powiedział o znaczeniu chemioterapii doustnej, która znacząco wpływa na jakość życia pacjenta w trakcie leczenia. Przedstawił kilka argumentów, które przemawiają za stosowaniem właśnie tej formy terapii m.in. wskazał następującą kwestię – „Forma tabletkowa leczenia, które może być stosowane w warunkach domowych, wpływa również pozytywnie na psychikę pacjenta, bo leczenie dożylne czy przebywanie w szpitalu zawsze kojarzy się z poczuciem ciężkości choroby”.
Dodatkowo temat raka piersi poruszyła Prezes organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny Elżbieta Kozik. Jej materiał stanowi mini poradnik dotyczący tego co każda kobieta powinna wiedzieć na temat tego nowotworu.

„Diagnostyka i leczenie niepłodności zawsze wymaga zastosowania pewnej metodyki i posiadania jasno określonego planu postępowania. Lekarz podejmujący się leczenia powinien posiadać bardzo skonkretyzowaną wizję i schemat podejmowania konkretnych kroków w określonej sytuacji klinicznej” – zaznacza dr Robert Gizler, specjalista ginekolog-położnik z Wrocławia. Temat leczenia niepłodności podjęliśmy kompleksowo, dlatego o wypowiedź poprosiliśmy również embriologa, który problematykę poruszył ze strony kluczowych, biologicznych aspektów funkcjonowania komórek rozrodczych i zarodków. Mgr Bartłomiej Wojtasik podkreśla – „Przekazane przez embriologa informacje, prowadzą do pełnego zrozumienia procesu leczenia przez pacjentów”.

W publikacji poruszyliśmy również temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Z artykułu dowiedzie się jakie są jego objawy oraz jakie znaczenie mają kwasy omega-3 oraz omega-6 w diecie u chorych na RZS.

Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się ze szczegółami tego edukacyjnego projektu, który jest również dostępny online https://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2019/06/kobiece-zdrowie_.pdf