Planujesz dziecko? A może już jesteś szczęśliwą mamą? Jeśli tak sprawdź jak długo możesz pozostać ze swoim dzieckiem w domu.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński – to urlop, który przysługuje Ci bezpośrednio od dnia urodzenia dziecka. W przypadku urodzenia 1 dziecka urlop macierzyński wynosi 20 tygodni tj. 140 dni liczonych w ciągłości (wraz z sobotami i niedzielami). Urlop macierzyński jest obowiązkowy, nie możesz z niego dobrowolnie zrezygnować i wrócić do pracy. Możesz ewentualnie na pisemny wniosek złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym powrotem do pracy skrócić urlop macierzyński o 6 tygodni pod warunkiem, że resztę urlopu macierzyńskiego, który pozostał wykorzysta ojciec dziecka.

Za urlop macierzyński przysługuje Ci 100% wynagrodzenia lub 80% wynagrodzenia w zależności od wariantu, na który się zdecydujesz.

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński – to urlop, z którego możesz skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia 1 dziecka dodatkowy urlop macierzyński wynosi 6 tygodni czyli 42 dni. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego musisz co najmniej na 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego złożyć stosowny wniosek u swojego pracodawcy.

Za dodatkowy urlop macierzyński przysługuje Ci 100% wynagrodzenia lub 80% wynagrodzenia w zależności od wariantu na który się zdecydujesz.

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski – to urlop, z którego możesz skorzystać bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia 1 dziecka wynosi on 26 tygodni tj. 182 dni. Jeśli chcesz skorzystać z urlopu rodzicielskiego musisz co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego złożyć stosowny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego do swojego pracodawcy.

Za urlop rodzicielski przysługuje Ci 80% wynagrodzenia lub 60% wynagrodzenia w zależności od wariantu na który się zdecydujesz.

Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski nie jest obowiązkowy. Możesz wrócić do pracy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Wariant I

Jeśli nie jesteś pewna czy chcesz pozostać w domu z dzieckiem rok czasu najlepiej jeśli będziesz stopniowo korzystać z wymienionych wyżej urlopów i będziesz składała wnioski po kolei. Wtedy przysługiwać Ci będzie wynagrodzenie liczące kolejno : 100% wynagrodzenia za urlop macierzyński, 100% wynagrodzenia za dodatkowy urlop macierzyński i 60% wynagrodzenia za urlop rodzicielski (Pamiętaj o terminowym składaniu wniosków! )

Wariant II

Jeśli jesteś pewna, że chcesz pozostać z dzieckiem rok czasu wymienione wyżej 3 wnioski czyli wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego musisz złożyć od razu do swojego pracodawcy. Wówczas naliczane Ci będzie wynagrodzenie w wysokości 80% Twojego wynagrodzenia.

Ważne!
Od momentu urodzenia dziecka masz 2 tygodnie na określenie wariantu, na który się decydujesz. Jeśli w tym terminie nie złożysz stosownego wniosku wówczas wypłacony Ci zostanie macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia. Oczywiście prawo do urlopu rodzicielskiego nadal Ci przysługuje, jednak wówczas będzie ono wypłacane w wysokości 60% wynagrodzenia.

Zawsze możesz zrezygnować z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. W tym celu musisz złożyć stosowny wniosek co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym powrotem do pracy.

Jeśli wybierzesz wariant II, a następnie będziesz chciała skrócić urlop pamiętaj, że nie będzie Ci przysługiwało wyrównanie wynagrodzenia za wcześniejsze miesiące!

Opracowano na podstawie: www.zus.pl