Zdecydowana większość Polaków objęta jest świadczeniami medycznymi w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Mimo to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców funkcjonująca w całej Polsce, czyli system eWUŚ, wskazuje, że 7 na 100 dorosłych Polaków nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i pokrywa koszty leczenia i diagnostyki z własnej kieszeni. A ile osób kupuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie z NFZ

Praca na umowie o pracę lub umowie zleceniu oraz wykonywanie własnej działalności gospodarczej zobowiązują do odprowadzania składek na ZUS, w tym na ubezpieczenie zdrowotne. Zasilają one kasę Narodowego Funduszu Zdrowia, który z kolei finansuje działalność publicznych placówek zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są za emerytów, rencistów czy matki lub ojców przebywających na urlopach rodzicielskich. Systemem bezpłatnej opieki medycznej objęci są niepełnoletni, kobiety w ciąży lub w okresie połogu, o ile są obywatelami Polski i mieszkają w Polsce, a nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Bezpłatne świadczenia medyczne są dostępne dla zarejestrowanych w Urzędach Pracy osób bezrobotnych, osób uzyskujących świadczenia z pomocy społecznej czy uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie zdrowotne na własną rękę

Coraz częściej jednak Polacy sięgają po prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które pozwalają na korzystanie z wizyt u specjalistów czy badania lekarskie i zabiegi szpitalne bez oczekiwania w długich kolejkach w przychodniach publicznych. Powszechna dostępność podstawowych pakietów indywidualnych i rodzinnych ubezpieczenia zdrowotnego oraz niskie składki, jakie pobierane są z tytułu takich polis przez firmy ubezpieczeniowe, sprawiają, że Polacy chętniej wykupują takie formy zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne jako indywidualny pakiet można wykupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie między innymi w firmie ubezpieczeniowej Signal Iduna.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z szerokiego pakietu świadczeń ubezpieczeniowych:

  • konsultacji u lekarzy specjalistów dla dzieci i dorosłych,
  • specjalistycznych lekarskich zabiegów ambulatoryjnych,
  • zabiegów szpitalnych,
  • badań laboratoryjnych,
  • diagnostyki obrazowej,
  • ambulatoryjnych zabiegów pielęgniarskich,
  • szczepień przeciwko grypie dla osób dorosłych,
  • wizyt domowych.

Co prawda nie można zrezygnować z odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, ale można powiększyć swoje możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w prywatnych placówkach szpitalnych i przychodniach lekarskich.