Zapraszamy do zapoznania się z kampanią edukacyjną „Współczesna medycyna” wydawnictwa Medical Media Solutions pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. W publikacji znajdziecie wiele inspirujących materiałów m.in. o innowacjach medycznych, współczesnym leczeniu otyłości, przełomie w leczeniu raka płuca czy formach antykoncepcji niecodziennej.

Współczesne trendy w onkologii

Publikację otwiera wypowiedź Prof. dr hab. n. med. Jacka Fijutha – Prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na temat współczesnych trendów w onkologii m.in. o innowacyjnych metodach leczenia, medycynie personalizowanej i istocie odpowiedniego żywienia w czasie choroby nowotworowej. O wyzwaniach współczesnej onkologii opowiada również Szymon Chrostowski – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Otyłość – wyzwaniem nowoczesnego leczenia

Jednym z głównych tematów naszej kampanii jest współczesne leczenie otyłości, o którym opowiada Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz. Podkreśla ona, że obecnie zmaga się z nią prawie 23% Polaków, a chorych wciąż przybywa – „Odpowiednio wczesne podjęcie leczenia, zwiększa szanse pacjenta na zupełne wyleczenie. Należy jednak podkreślić, że leczenie, a nie odchudzanie z modną dietą „cud” lub inną sezonową metodą.” Dodatkowo o konsekwentnym leczeniu tej choroby mówi dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – „Lekarz może odegrać rolę mentora, który pomaga zdiagno- zować problem i zrozumieć zagrożenia jakie z niego wyni- kają. Może również wskazać odpowiednią drogę leczenia i wspierać pacjenta w procesie zmiany.”

okbadka wm

Medycyna przyszłości

Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz – Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN nakreśla fundamenty medycyny przyszłości, a także opowiada nam o istocie personalizacji medycyny.

Przełom w leczeniu raka płuc

Kolejnym ważnym tematem publikacji jest przełom w leczeniu tego nowotworu. Rak płuca jest w Polsce najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym oraz najczęstszą przyczyną śmierci spowodowaną przez nowotwór. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele nowoczesnych metod leczenia, które budzą duże nadzieje nie tylko wśród onkologów, ale też wśród chorych na raka płuca.

Zachęcamy Was do zapoznania się wypowiedzią Prof. dr hab. n. med. Renaty Langfort oraz Prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego, którzy szczególną uwagę zwrócili na szanse jakie daje pacjentom leczenie immunokompetentne.

Współczesna medycyna idzie naprzeciw kobiecie

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach mówi o współczesnej ochronie przed wirusem HPV, który jest główną przyczyną raka szyjki macicy. O niecodziennych formach antykoncepcji opowiada Dr Grzegorz Południewski – „Nowoczesne metody antykoncepcji, to przede wszystkim metody hormonalne dominujące w krajach wysoko rozwiniętych, które wychodzą na przeciw kobietom dając im możliwość nie pamiętania o codziennym zażywaniu pigułek.”

Działania w służbie pacjentowi

Cezary Kozanecki – Prezes firmy Synektik mówi o misji firmy wypełnianej poprzez służbę pacjentowi oraz dostarczanie placówkom medycznym najwyższej jakości produktów, usług i rozwiązań medycznych w trosce o zdrowie i życie ludzkie.

Inspirujący materiał Pana Docenta Jarosława Kierkusia, Członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci, mówi o istotnej pomocy w walce z niedożywieniem w chorobie onkologicznej.

Dzięki zaproszonym ekspertom publikacja ma wspierać, edukować oraz zachęcić do dyskusji na temat profilaktyki, konieczności wykonywania regularnych badań, diagnostyki oraz nowoczesnych metod leczenia.

Publikacja ukazała się 8 czerwca wraz z dziennikiem Rzeczpospolita. Zapraszamy do lektury. Specjalnie dla naszych czytelników publikacja w wersji online: http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/06/Współczesna-medycyna.pdf