Ubezpieczenia grupowe są dla wielu osób bonusem kojarzonym z zatrudnieniem u solidnego pracodawcy. Oferta dobrych Towarzystw Ubezpieczeniowych to realne, wymierne poczucie bezpieczeństwa. Zarówno dla ubezpieczanych pracowników, jak również ich najbliższych. MetLife jest marką, która kojarzy się z godnymi zaufania i polecenia ubezpieczeniami na życie oraz świadczeniami pracowniczymi.

Ubezpieczenia grupowe w ofercie MetLife

MetLife Inc. bazuje na wieloletnim doświadczeniu (firma istnieje od 1868r) i na nowoczesnym podejściu do ubezpieczeń, inwestycji oraz zarządzania aktywami. Na polskim rynku działa od roku 1990. Oferuje produkty indywidualne, takie jak ubezpieczenia na życie, zdrowotne, wypadkowe, oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz produkty emerytalne. Jest wiodącą marką, jeśli chodzi o produkty grupowe – ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne oraz programy emerytalne. Jest liderem w zakresie produktów dla dużych firm, w ramach których proponuje ubezpieczenia na życie oraz świadczenia pracownicze. Dzięki temu pracodawca może zapewnić zatrudnionym osobom bardzo ważne dziś poczucie bezpieczeństwa finansowego. Zarówno dla pracowników, jak również dla ich rodzin i bliskich, w różnych sytuacjach życiowych.

Dodatkowe ubezpieczenia rodzinne – ubezpieczenie małżonka

Szczególne miejsce w ofercie MetLife zajmują ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia rodzinne i dodatkowe, które stwarzają realny parasol ochronny w przypadku sytuacji losowych. Szeroka oferta pozwala skonstruować kompletny pakiet ubezpieczeń, co dla wielu osób jest dużo ważniejsze niż inne bonusy, nagrody, premie. Takim produktem będzie na pewno ubezpieczenie małżonka. Jest to dodatkowe ubezpieczenie rodzinne, uzupełnienie ubezpieczenia na życie pracownika firmy. W ramach umowy ubezpieczeniowej pracownik ma gwarancję finansowego wsparcia na wypadek śmierci małżonka albo partnera – na poziomie 50% sumy ubezpieczenia. Ochrona wynikająca z ubezpieczenia małżonka albo partnera trwa naprawdę długo, bo aż do ostatniego dnia miesiąca, w którym małżonek albo partner ukończył 70 lat.

MetLife – inne ubezpieczenia rodzinne

W ofercie MetLife znajdziemy również ubezpieczenie małżonka albo partnera na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie na okoliczność śmierci małżonka albo partnera w nieszczęśliwym wypadku. Można również skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej małżonka albo partnera na wypadek groźnej choroby albo pobytu w szpitalu.

Szczególnie istotny pakiet ubezpieczeń stanowią również umowy dotyczące ubezpieczenia dziecka pracownika – na wypadek, poważnej choroby, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwych wypadków albo śmierci.

Tematyka związana z poważnymi wypadkami, losowymi zdarzeniami czy śmiercią bliskich osób, jest trudna. Jednakże nie od dziś wiadomo, że zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom oraz ich rodzinom, to szczególny przejaw troski o zatrudnione osoby. MetLife wychodzi na przeciw oczekiwaniom pracodawców i pracowników, zapewnia programy dopasowane do indywidualnych potrzeb małych i dużych firm, a także klientów indywidualnych.