Świadomość i edukacja ekologiczna to zobowiązanie, które powinien podjąć każdy z nas. Współczesne daleko posunięte zmiany klimatyczne nie dają nam już czasu na plany i budowanie strategii, lecz wymuszają konkretne działania. W ten proces zaangażowani powinni być wszyscy – poczynając o polityki klimatycznej poszczególnych państwa, po zobowiązania środowiskowe firm oraz indywidualne zaangażowanie jednostek.

Jutro 14 grudnia w Gazecie Wyborczej znajdziecie najnowszą edukacyjną publikację pt. „Zielona Rewolucja”, stworzoną przez Medical Media Solutions przy udziale patronów medialnych i merytorycznym wsparciu wielu ekspertów. Została ona oparta o dwa główne filary merytoryczne:

Środowisko nasza wspólna sprawa

– Poszerzajmy zatem swą eko-wiedzę i działajmy dla planety – pamiętając, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku! – pisze w publikacji Bartłomiej Kozek z Centrum UNEP/GRID- Warszawa. Jednak temat naszej indywidualnej odpowiedzialności wspiera też wiele innych merytorycznych głosów: Kasia Wągrowska (blog ograniczamsie.com) oraz Julia Wizowska (nanowosmieci.pl) stworzyły świąteczny eko-przewodnik. Dodatkowo Mariusz Kałamaga, polski artysta kabaretowy, prezenter radiowy i telewizyjny – inspiruje swoją postawą i wiedzą. Godny uwagi jest również materiał Piotra Krupy (Prezes KRUK S.A.), który przygląda się naszemu długowi wobec Ziemi.

okładka 1
Zielona Rewolucja 1

Odpowiedzialność biznesowa

Bez wątpienia wzrasta świadomość biznesu w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. (…) Biznes musi mieć więc własną odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe. – komentuje w artykule wprowadzającym Agnieszka Siarkiewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Idąc dalej za tym ważnym komentarzem dotyczącym przejrzystości i współpracy, w publikacji przytoczone zostają przykłady partnerów biznesowych, którzy podjęli aktywne działania związane ze środowiskową odpowiedzialnością biznesową. Przeanalizowane są m.in. działania firmy Henkel. W artykule wypunktowany zostaje zakres podjętych przez nią zobowiązań i oceniona postawa wobec wyzwania jakim jest problematyka plastiku. Projekt jest również odpowiedzią na pytania kierowanie do producentów np. na temat znaku Fairtrade – co kryje się za jego ideą i dlaczego jest tak ważny dla konsumentów. Poza tym zauważony zostaje fakt, że firmy, które dbają o środowisko nie mogą zapominać też o odpowiedzialnym zarządzaniu ekspozytorami produktów w sieci sprzedaży, w tym miejscu uzupełnieniem ich ekologicznych działań jest m.in. certyfikat „ekoPOSytywni”. W publikacji umieszczona została też rozmowa z Reinhardem Schneiderem, właścicielem firmy Werner & Mertz. Wnikliwie pytany jest on o zagadnienia innowacyjnego recyklingu oraz stanowisko firmy wobec tematu mikroplastiku.

W publikacji znajdziecie wiele inspiracji i ciekawych materiałów na temat wyzwań, jakie stawia przed nami wszystkimi potrzeba zielonej rewolucji.

Zapraszamy do lektury online: http://medicalms.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zielona-Rewolucja.pdf